Aanmelden overtollige hardware

 

Hoe meldt u overtollige hardware aan?

1. Bel naar 076-5716942 en geef globaal informatie (aantallen, merk, model, bouwjaar) over de af te voeren hardware
2. Stuur ons informatie (aantallen, merk, model, bouwjaar) over de af te voeren hardware per email info@inspiratio.nl en wij helpen u verder.
3. We maken een afspraak met u wanneer we bij u langs kunnen komen voor een globale inventarisatie en stellen globaal vast wat de kosten zijn voor het afvoeren van de hardware.
4. Indien akkoord, voeren we alle overtollige hardware voor u af.
5. Een vertegenwoordiger van uw bedrijf tekent voor akkoord het hardware afvoerformulier (c.q. vrachtbrief).
6. Binnen enkele dagen krijgt u van ons een hardware audit (uitgebreide inventarisatie).
7. Na verloop van tijd ontvangt u van ons de data-vernietigings rapporten (eventuele certificaten of een milieurapport) en indien van toepassing de cash-back.


Als klant hoeft u niet meer om te kijken naar uw overtollige hardware.
Alles wordt meegenomen, dus niet alleen de krenten uit de pap!
U hoeft niets op pallets te zetten of in kratten te doen!
We hebben mankracht genoeg om alles in te laden!
We nemen zelf gereedschappen mee!
Kortom het hele proces van plannen tot en met het afvoeren wordt door ons gedaan.


Kosten en baten (afvoer overtollige hardware)

Kosten milieuvriendelijke afvoer van overtollige ICT-apparatuur c.q. computerafval
De door u aangeboden hardware wordt beoordeeld en op basis daarvan worden de kosten voor het afvoeren van e hardware berekend. In de praktijk worden de kosten vaak (grotendeels) weggestreept tegen de opbrengsten. Dit houdt in dat de hardware in een dergelijk geval zonder betaling wordt opgehaald, indien deze nog een redelijke tweedehands marktwaarde heeft. Het spreekt voor zich dat, indien wij slechts sterk verouderde computers en 15 inch monitoren bij u op moeten halen, er niets weg te strepen valt. We nemen wel alles mee! Bij wegstrepen zullen wij een NUL-factuur leveren voor uw administratie.


Informeer naar de actuele tarieven. Stuur een e-mail naar info@inspiratio.nl of bel: 076-5716942


Trade in
U krijgt een marktconforme prijs indien uw bedrijf of instelling ons voor de handel zeer geschikte ICT-apparatuur aanbiedt, zoals courante laptops. De apparatuur wordt vooraf door ons getest, geclassificeerd en gewaardeerd.

INSPIRATIO REMARKETING • Copyright •