Data Security oplossingen

Neem geen risico’s met vertrouwelijke informatie, zoals ooit Officier van Justitie Joost Tonino deed, door zijn pc op straat te zetten. Formatteren en Fdisk bieden geen zekerheid. Overtollige ICT-apparatuur kan vertrouwelijke informatie bevatten van uw bedrijf, of van uw klanten!

Data-Vernietigings methoden


Inspiratio Remarketing biedt diverse Data-vernietigings methoden aan. Zowel software-matige als fysieke data-vernietigingsmethoden (shredder). Voor harddisks (PATA, SATA, SSD, SCSI, RAID) en andere media (flash media, diskettes, tapes, cdroms etc.) worden door ons net zo serieus genomen als harddisks en softwarematig of mechanisch vernietigd. Dit laatste geldt voor defecte harddisks, die niet softwarematig vernietigd kunnen worden. Ook is het mogelijk om de datavernietiging - al dan niet geheel - op uw eigen bedrijfslocatie, d.w.z.“inhouse” te laten uitvoeren.


We verwijderen standaard de data van alle systemen die binnenkomen, dus ook van opslagmedia, die in bijvoorbeeld printers en scanners aanwezig zijn. Data worden grondig gewist met software naar keuze. Bijvoorbeeld met software, die de harde schijven van de computer zeven keer met willekeurige gegevens overschrijft. Dit is een onomkeerbaar proces. Inspiratio Remarketing werkt volgens de geldende normen en regelgeving op het gebied van informatieverwerking, data-vernietiging en afvalverwerking.
Tegen vergoeding kunnen we de data ook wissen met waarborg (certificaat). U ontvangt als klant altijd een data-vernietigingsrapport, het maakt dus niet uit of u nu wel of niet kiest voor gecertificeerd wissen. Ook uw bedrijfskenmerken (logo’s, stickers) worden van alle apparatuur verwijderd.


We werken ondermeer met de volgende (internationale) data vernietings standaarden: • Corporate • HMG Infosec Standard 5 BaseLine • HMG Infosec Standard 5 Enhanced • German Standard BSI/VSITR • NSA 130-1 • Bruce Schneier’s Blowfish Algorithm • Peter Gutmann Algorithm • OPNAVINST 5239.1A • U.S. Department Of Defense Sanitizing (DOD 5520.22-M) • U.S. Department Of Defense Sanitizing (DOD 5520.22-M ECE) • The National Computer Security Center (NCSC-TG-025) • U.S. Army AR380-19 • Navy Staff Office Publication (NAVSO P-5239-26) for RLL • Air Force System Security instruction 5020


Bij standaard softwarematige data vernietiging wordt er door het programma een data vernietingingslog aangemaakt, waarin gegevens staan over de vernietigde harde schijf, de duur en de gekozen data vernietigingsmethode. Bij uitgebreidere data vernietiging zijn er ook printbare rapporten met gebruikers- en pc identificatie en validatie certificaten mogelijk.


INSPIRATIO REMARKETING • Copyright © •