Diensten

Inspiratio Remarketing is gespecialiseerd in de volgende diensten:

Asset management

Data-vernietiging

Refurbishment

Asset management


- Inventarisatie en hardware audit- van globaal tot zeer uitgebreid
De hardware wordt voor het inladen geďnventariseerd en globaal gecheckt, eventueel gebruikmakende van uw asset management systeem (bijvoorbeeld een inventarisatielijst).
Uw overtollige hardware wordt globaal geďnventariseerd en doorgaans binnen 48 uur opgehaald en gelabeld opgeslagen in ons magazijn.

Na afloop ontvangt u de rapportage in de vorm van een uitgebreide inventarisatielijst: hardware audit.
- Logistiek
We bieden een compleet logistiek programma: inpakken, inladen in (vracht)wagens, vervoer van de computerhardware naar ons magazijn, en milieuvriendelijke afvoer van restmateriaal naar verwerkingsbedrijven.

We nemen ook de niet bruikbare apparatuur mee, zodat u altijd gegarandeerd bent van een positieve output: verlaging van de kosten van het afvoeren van de apparatuur en data-vernietiging. Bovendien zorgen we ervoor dat de werkplek c.q. opslagruimte netjes wordt achtergelaten.


Data-vernietiging

Inspiratio Remarketing verwijdert de data van alle systemen die binnenkomen. Data worden grondig gewist met behulp van speciale software, waarbij de harde schijven van de computer - bij de meest grondige methode - zeven keer met willekeurige gegevens overschrijft.

Andere datadragers (flash media, diskettes, tapes, cdroms etc.) worden door ons net zo serieus genomen als harddisks en bij voorkeur mechanisch vernietigd. Dit geldt ook voor defecte harddisks. U ontvangt altijd een datavernietigingsrapport. Tegen meerprijs is ook data vernietiging met waarborg (certificaat) mogelijk.

Ook uw bedrijfskenmerken (logo’s, stickers, ownership- en asset-tags) worden van de apparatuur verwijderd. Overigens kunnen we deze diensten ook verlenen aan (lease-) bedrijven voor het wissen van data, zonder dat men definitief afstand wil doen van de hardware zelf. U kunt ook van deze dienst gebruik maken, indien u bijvoorbeeld de afgeschreven laptops aan uw werknemers wilt geven.In onze werkplaats vindt de data-vernietiging en
refurbishment plaats.


Refurbishment

Als remarketingbedrijf houden we ons bezig met refurbishment, het geschikt van de hardware maken voor hergebruik. Dit is voornamelijk het upgraden en schoonmaken van systemen, maar ook reparaties zijn daar een onderdeel van.

Het doel daarvan is het opnieuw in de markt zetten (remarketing) van de gebruikte "refurbished" hardware. Onze Technische Dienst checkt alle binnengekomen hardware op mogelijke defecten en voert daar waar nodig reparaties uit. Door deze "refurbished” hardware opnieuw te koop aan te bieden, dragen we ons steentje bij aan een kleinere afvalberg en een beter milieu.

Afnemers van onze “refurbished” hardware zijn voornamelijk bedrijven uit het MKB en ZZp-ers, maar ook non-profit organisaties (scholen, stichtingen, verenigingen) weten ons te vinden. Daarnaast leveren we partijen hardware aan resellers. In toenemende mate weten ook particuliere eindgebruikers ons via online marktplaatsen (Marktplaats), webshops en internetveilingen (eBay) onze refurbished produkten te vinden.


Een “refurbished” laptop is erg in trek bij studenten!
INSPIRATIO REMARKETING • Copyright © •